Tympanometria

Tympanometria w Kaliszu to nieinwazyjna, całkowicie bezbolesna i bezpieczna metoda badania słuchu, polegająca na ocenie ruchomości (podatności) błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Dokonuje się pomiaru odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym, a określa sztywność błony bębenkowej. Najczęściej badanie to wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem niedosłuchu lub niedowładu nerwu twarzowego.

TYMPANOMETRIA JEST OBIEKTYWNYM BADANIEM SŁUCHU, NIE WYMAGAJACYM AKTYWNEGO UDZIAŁU PACJENTA, DLATEGO TEN RODZAJ BADANIA MOŻLIWY JEST DO PRZEPROWADZENIA U MAŁYCH DZIECI, PACJENTÓW WYKAZUJACYCH NIECHĘĆ DO WSPÓŁPRACY, A TAKŻE U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.

OPIS BADANIA:

Tympanometryczne badanie słuchu polega na wprowadzeniu do ucha pacjenta specjalnej zatyczki, uszczelniającej przewód słuchowy, do której dochodzi sonda pomiarowa. Do ucha dostarczany jest podmuch powietrza, zmieniający ciśnienie w kanale słuchowym zewnętrznym. Zmiany ciśnienia wywołują wychylenia błony bębenkowej, a te rejestrowane są przez tympanometr i obrazowane w postaci wykresów. Badanie trwa kilkanaście minut.
Wynik badania pacjent otrzymuje w postaci wydruku (tympanogramu).

UWAGA! Podczas badania nie należy mówić, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego.

Małe dzieci podczas badania siedzą na kolanach rodzica.

Na podstawie tympanogramu można ocenić czynności części ucha środkowego, oporność błony bębenkowej, objętość kanału słuchowego, próg słyszenia lub zlokalizować uszkodzenia nerwu twarzowego. Badanie pozwala także zdiagnozować perforację błony bębenkowej oraz stwierdzić występowanie płynu w uchu środkowym.

WSKAZANIA DO BADANIA:

  • podejrzenie niedosłuchu
  • podejrzenie porażenia nerwu twarzowego

Badanie słuchu u dzieci w Kaliszu metodą tympanometrii wykonuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenia:

  • zapalenia ucha środkowego
  • dysfunkcji trąbki słuchowej
  • perforacji błony bębenkowej

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Przed wykonaniem badania słuchu metodą tympanometrii należy poddać się badaniu otoskopowemu uszu, w tym ocenie drożności trąbki słuchowej przez lekarza specjalistę.
Obecność nadmiernej ilości woskowiny uniemożliwia przeprowadzenie badania.

W Pracowni Badania Słuchu Centrum Medycznym RADMED otoskopowe badanie uszu, kwalifikujące do badań słuchu przeprowadza: dr n. med. Radosław Kurpik oraz lek. med. Marcin Garbacz

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA:

  • duża ilość woskowiny w uchu
  • uszkodzenia w obrębie błony bębenkowej

TYMPANOMETRIA JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ DOKŁADNYCH BADAŃ SŁUCHU, A JEJ WYNIK MA DUŻE ZNACZENIE PRZY DIAGNOZOWANIU RODZAJU I STOPNIA NIEDOSŁUCHU ORAZ PRZY DOBORZE APARATU SŁUCHOWEGO.

W Pracowni Badania Słuchu Centrum Medycznego RADMED otoskopowe badanie uszu, kwalifikujące do badań słuchu przeprowadza:
dr n. med. Radosław Kurpik

oraz lek. med. Marcin Garbacz

facebook