Badanie słuchu Kalisz

Badanie słuchu w Kaliszu przeprowadza się w celu oceny zdolności słyszenia oraz zdiagnozowania ewentualnego ubytku słuchu, jego rodzaju oraz stopnia, w jakim może mieć wpływ na jakość i komfort życia pacjenta, a w przypadku dzieci – na rozwój i zdolność komunikowania się.

Gdzie wykonać badanie słuchu w Kaliszu?

Badanie słuchu wykonać można w Centrum Medycznym RADMED zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

Audiometria tonalna w Kaliszu to nieinwazyjna, całkowicie bezbolesna i bezpieczna metoda badania słuchu służąca ocenie progu słyszenia oraz określeniu rodzaju i stopnia upośledzenia zmysłu słuchu. Polega na zbadaniu i określeniu najcichszych dźwięków, jakie pacjent jest w stanie usłyszeć. Pozwala ocenić stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku oraz czy u pacjenta występuje niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.

AUDIOMETRIA TONALNA JEST BADANIEM SŁUCHU WYMAGAJACYM WSPÓŁPRACY ZE STRONY PACJENTA, DLATEGO WYKONYWANA JEST U DZIECI POWYŻEJ 4 ROKU ŻYCIA ORAZ OSÓB DOROSŁYCH.

Audiometria tonalna– OPIS BADANIA:

Podczas audiometrycznego badania słuchu na uszy pacjenta zostają nałożone specjalne słuchawki, przez które podawane są dźwięki o różnej wysokości i głośności. Pacjent otrzymuje do ręki tzw. przycisk odpowiedzi, który przyciska za każdym razem, kiedy usłyszy podawany dźwięk. Po każdej prawidłowej odpowiedzi zmniejszana jest głośność tonu
dźwięku. W ten sposób wyznaczony zostaje najcichszy sygnał, słyszany przez pacjenta. Po przeprowadzeniu badania jednego ucha, badanie wykonuje się dla drugiego. Badanie trwa kilkanaście minut. Wynik badania obrazowany jest w postaci wykresów zależności natężenia dźwięku od jego częstotliwości. Pacjent otrzymuje wynik w postaci wydruku audiogramu).

Na podstawie audiogramu można określić gdzie zlokalizowana jest przyczyna niedosłuchu.

Audiometria tonalna– WSKAZANIA DO BADANIA:

  • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego i/lub odbiorczego
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • urazy głowy
  • wykryte guzy mózgu
  • choroby naczyń mózgowych, np. tętniaki
  • stwardnienie rozsiane

Audiometria tonalna– PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Przed wykonaniem badania słuchu metodą audiometrii tonalnej wskazane jest badanie otoskopowe uszu przez lekarza specjalistę w celu wykluczenia stanu zapalnego w obrębie
ucha środkowego i zewnętrznego oraz obecności nadmiernej ilości woskowiny.

W Pracowni Badania Słuchu Centrum Medycznego RADMED otoskopowe badanie uszu, kwalifikujące do badań słuchu przeprowadza: dr n. med. Radosław Kurpik oraz lek. med. Marcin Garbacz.

Audiometria tonalna– PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA:

  • brak współpracy z pacjentem (badanie opiera się na potwierdzaniu słyszenia dźwięku poprzez naciśnięcie przycisku)
  • wiek pacjenta (badanie możliwe do przeprowadzenia zazwyczaj u dzieci powyżej 4 roku życia)

AUDIOMETRIA TONALNA JEST PODSTAWOWYM BADANIEM SŁUCHU, WYKONYWANYM W CELU OKREŚLENIA UBYTKU SŁUCHU ORAZ RODZAJU I STOPNIA NIEDOSŁUCHU. WSKAZANE PRZY NARAŻENIU W PRACY NA CZYNNIKI USZKADZAJACE NARZĄD SŁUCHU, TAKIE JAK: HAŁAS I WIBRACJE.

W Pracowni Badania Słuchu Centrum Medycznego RADMED otoskopowe badanie uszu, kwalifikujące do badań słuchu przeprowadza:
dr n. med. Radosław Kurpik

oraz lek. med. Marcin Garbacz

facebook