ECHO serca u dzieci w Kaliszu

Echo serca u dzieci nazywane inaczej USG serca to badanie diagnostyczne, mające na celu dokładną ocenę budowy i pracy mięśnia sercowego dziecka.

Jest obecnie najbardziej precyzyjną, a zarazem nieinwazyjną metodą diagnostyczną stosowaną w kardiologii. Pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, a więc wielkość jam serca (przedsionków i komór) i grubość ścian.
Ponadto rejestruje ruch mięśnia sercowego, jego kurczliwość, pracę zastawek, stopień ich ewentualnego zwężenia czy niedomykalności. Obrazuje zmiany prędkości przepływu krwi w obrębie jam serca oraz naczyń krwionośnych okalających serce. Umożliwia stwierdzenie obecności płynu, np. krwi w worku osierdziowym i pozwala dostrzec przecieki wewnątrzsercowe. Pełne badanie echokardiograficzne wykorzystuje rejestrację obrazu w trybie jednowymiarowym, dwuwymiarowym oraz badanie przepływów oparte na zjawisku Dopplera.

ECHO serca pozwala w szybki i precyzyjny sposób dokonać oceny budowy i działania serca oraz jego wydolności krążeniowej.

Badanie jest bezbolesne, nie związane z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Można je wykonywać już od pierwszych dni życia dziecka. Badanie wykonuje specjalista kardiologii dziecięcej przy pomocy odpowiedniego aparatu USG. Mali pacjenci znajdują się w pozycji leżącej na plecach lub na lewym boku.
Lekarz nakłada specjalny żel, ułatwiający badanie i przykłada do klatki piersiowej dziecka pod różnymi kątami specjalną głowicę aparatu USG. Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut, specjalista pokazuje i omawia widoczny na monitorze obraz, a następnie rodzice otrzymują dokładny opis.

W Centrum Medycznym RADMED Kalisz ECHO serca dzieci

przeprowadza dr n. med. Marek Niwald – specjalista kardiologii dziecięcej z wieloletnim stażem pracy w ośrodku klinicznym i ogromnym doświadczeniem w zakresie diagnostyki wad serca u dzieci.

Wskazania do wykonania badania Echo serca u dzieci:

  • szmery nad sercem wysłuchane przez lekarza i różnicowanie pomiędzy szmerem niewinnym a wrodzoną wadą serca,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • objawy wskazujące na chorobę serca – ból w klatce piersiowej, omdlenia, zasłabnięcia, zasinienie powłok ciała,
  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • ocena stanu mięśnia sercowego przed zabiegiem kardiochirurgicznym oraz monitorowanie jego efektów,
  • monitorowanie przebiegu leczenia farmakologicznego niektórych chorób,
  • weryfikacja nieprawidłowego wyniku badania EKG,
  • okresowa diagnostyka układu krążenia u dzieci i młodzieży uprawiających sport,
  • profilaktyka chorób układu krążenia, szczególnie u pacjentów z obciążającym wywiadem rodzinnym.

!!Echo serca u dzieci nie jest badaniem rutynowym, ale pozwala wykryć nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu małych serduszek, które mogą nawet zagrażać życiu. Dlatego należy niezwłocznie wykonać takie badanie, jeśli cokolwiek zaniepokoi lekarza, rodziców czy najbliższych, a może mieć związek z serduszkiem dziecka.

Badanie ECHO serca z jednoczesną konsultacją kardiologa dziecięcego w Centrum Medycznym RADMED wykonuje:

Dr Niwald

Dr n. med. Marek Niwald
specjalista kardiologii dziecięcej

facebook