• wysokowykwalifikowany i doświadczony zespół, którego członkowie są liderami w swoich dziedzinach medycyny
  • komfortowe, przestronne i nowoczesne warunki lokalowe
  • specjalistyczna pomoc i opieka w jednym miejscu (badanie lekarskie, badania laboratoryjne i obrazowe)
  • najnowocześniejszy sprzęt medyczny, pozwalający na szybką i szeroką diagnostykę (m.in. badania USG, EKG, ECHO serca, badania otoskopowe, endoskopowe badania laryngologiczne, ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, badania laboratoryjne, specjalistyczne testy alergiczne)
  • możliwość kilkugodzinnej obserwacji pacjenta pod stałą kontrolą pielęgniarsko – lekarską oraz ciągłym monitorowaniem parametrów życiowych
  • stały kontakt z ośrodkami klinicznymi
  • decyzyjność i fachowość
  • indywidualne podejście do potrzeb każdego pacjenta
facebook