Centrum Medyczne RADMED pragnie stać na straży zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci. Dlatego jesteśmy gotowi nieść pomoc medyczną małym pacjentom i ich rodzinom, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z biedy, choroby przewlekłej, niepełnosprawności lub innej trudnej  sytuacji rodzinnej. Pragniemy swoją pomocą wnieść radość i uśmiech w życie takich pacjentów.

Pomoc dla małego pacjenta w potrzebie:

kontakt@radmed.kalisz.pl

Tel. 509 405 985

facebook