Testy alergiczne z krwi w Kaliszu

Testy alergiczne z krwi przeprowadza się w ramach diagnostyki alergologicznej w oparciu o ilościowe oznaczenie Immunoglobulin klasy E (IgE). Ocenie podlega poziom  przeciwciał klasy Ig E, specyficznych dla poszczególnych alergenów krążących w ludzkiej surowicy. Immunoglobuliny klasy E odgrywają ważną rolę w uruchamianiu reakcji alergicznych typu 1, takich jak: pokrzywka (świąd, obrzęk, podrażnienie, wysypka), zapalenie skóry, zapalenie śluzówki nosa, gorączka sienna, zapalenie błony śluzowej w obrębie przewodu pokarmowego, astma i szok anafilaktyczny.

Gdzie wykonać testy alergiczne z krwi w Kaliszu?

W Centrum Medycznym RADMED Kalisz wykonujemy testy alergiczne z krwi, które pozwalają na ocenę reakcji organizmu na szerokie spektrum zróżnicowanych alergenów: pokarmowych, oddechowych, odzwierzęcych, zawodowych i wielu innych.

Do wykonania testów alergicznych konieczne jest pobranie krwi żylnej. Nie trzeba być na czczo, pobieramy niewielką ilość krwi żylnej, z której zostaje oznaczonych aż 30 alergenów w ramach jednego testu! Uzyskany wynik pozwala na analizę odpowiedzi organizmu na dany alergen oraz ocenę intensywności reakcji, jak również analizę reakcji krzyżowych.

Oferujemy panele wziewne, pokarmowe, mieszane, jak również oznaczenie pojedynczych swoistych alergenów.

Szczególnie polecamy dobrane dla dzieci mieszane panele pediatryczne!

facebook